Find kæreste Albertslund dating website start up

Posted by / 14-Dec-2017 00:06

Find kæreste Albertslund

Formålet med Den Våde Høne er at styrke sammenholdet og det sociale liv hos beboerne og grupperne i Morbærhaven ved at tilbyde bardrift samt kulturelle oplevelser.§2 Værtshuset Den Våde Høne under Beboerforeningen Morbærhaven kører med egen økonomi.

Foruden bestyreren skal mindst 1 opfylde betingelserne for at drive værtshus jvf. Ved fratrædelse imellem generalforsamlingerne foretager fællesmødet suppleringsvalg. 3 Generalforsamlingen og fællesmødet kan vælge op til 2 suppleanter til bestyrelsen. Denne har dispositionsret over Den Våde Hønes konti i pengeinstitutter.Valget tiltrædes af kassereren for Beboerforeningen Morbærhaven ved underskrift på referatet.§8 Regnskabsføreren fører, i samarbejde med ekstern bogholder, Den Våde Hønes regnskaber i henhold til gældende relevante lovbestemmelser. 2 Regnskabsføreren har pligt til at fremlægge regnskab og budgetopfølgning for den foregående måned, senest det andet møde i måneden.§9 Regnskabsføreren forelægger senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb den 31. Revision af regnskaberne skal foretages af en uafhængig og uden for Morbærhaven boende revisor.Beboerforeningens kasserer og Den Våde Hønes regnskabsfører kan af fællesmødet og generalforsamlingen få fuldmagt til i enighed at ansætte en sådan.

find kæreste Albertslund-75find kæreste Albertslund-62find kæreste Albertslund-51

One thought on “find kæreste Albertslund”